Nu har skolan återgått till det lite mer ”normala”, med föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.

Sitter här på lördagskvällen i min ensamhet och just litteraturstuderar, Språk, kultur och social identitet. Det är en bra bok. Lättläst, aktuell (trots att den är skriven för 14år sen) och rolig. Humoristiskt skrivet om ganska viktiga företeelser här i världen: socialisationsprocesser. Genom livets gång blir vi präglade av vårt modersmål, samhällets värderingar, den lilla gruppens attityder. Vi lär oss vad och när vi ska säga eller göra vad, vad som är tillåtet eller inte. Vi lär oss oskrivna regler, tolka kroppsspråk och andra icke verbala signaler. De ord och begrepp vi lär oss blir färgade av dels andras värderingar och tolkningar, dels av våra egna erfarenheter och kulturen som vi lever i. Men tiden blir allt mer av vårat sätt att vara, tänka och prata oreflekterat – tills vi stöter på någon från ”en annan kultur”.

Jag läser boken, skrattar och förundras över allt det här. Jag tänker också på alla de gånger som ”kulturkrockar” uppstått bara i mitt eget hem. Jag är född och uppväxt i lilla Skara och kärleken i Malmö. Här har ni några exempel som förbryllat oss genom åren. 

  • Att inte låsa cykeln när den står utanför huset hemma, eller att ens våga lämna den utomhus överhuvudtaget!
  • Att reservera ett bord på café eller restaurang genom att hänga sina jackor på stolarna INNAN man går och beställer.
  • Att inte låsa ytterdörren dagtid eller ha larm installerat.
  • Att uteställena stänger klockan 2.
  • Att ogärna vilja låta grannen vattna blommorna när man är bortrest eller att lämna ut nyckeln till hantverkare.
  • Orden bös (västgötska), gump (skånska), rullebär (skånska), 

Dessa är några exempel som funnits genom åren, det finns många fler som kanske mer beror på familj och uppväxtvillkor än på vart i landet vi är födda. Att finna en gyllne medelväg i dessa frågor har inte alltid varit lätt. Listan är ju också skriven ur mitt perspektiv – på vad som kärleken upplevt som konstigt/jobbigt genom åren. Skulle han göra en liknade lista skulle den säkert sett annorlunda ut, eller om vi valt att bosätta oss där nere istället för här uppe.

Senast idag fick jag en till tankeställare. Svärföräldrar är förhoppningsvis på väg hit till jul:) Men de önskar sig ingen snö för då kan ingen skotta deras uppfart och då syns det att huset är tomt och ingen är hemma… Ett lätt byte för tjuvarna alltså. Tråkigt. 

Men vi kan ju önska oss en lokal Icke-snö, så vi ändå kan få en ha en gnistrande vit jul här uppe!

Annonser